Hey, this photo is © by Richard Kučera Guzmàn

Richard Kucera Guzman is a Slovak photographer and graphic designer with South American roots. In 2014 he joined the Department of Photography and New Media at the Academy of Fine Arts in Bratislava. His work is conceptual also he like site-specific installations with attraction to work with people. Fascinated by blending of the visible surface of the body and invisible human soul.
_____
Richard Kučera Guzmán je slovenský fotograf a grafický dizajnér s juhoamerickými koreňmi. V roku 2014 nastúpil na katedru Fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od konceptuálnych diel cez site-specific inštalácie sa ale najmä venuje práci s ľuďmi, keďže ho fascinuje prelínanie telesnej schránky a neviditeľnej ľudskej duše.

Spoločné výstavy | Group exhibitions
2017/04 | Prague Photo 2017
2017/02 | Druhá generace – Ateliér kretivní fotografie na VŠVU v Bratislavě, Galerie nahoře, České Budejovice (CZ)
2016/08 | OFF-Festival 2017, Bratislava (SK) – book part of exhibition
2014/12 | Winter Selection – Flat Gallery, Bratislava (SK)
2014/12 | River Gallery, Bratislava (SK)
2015/02 | Byt č. 6, Stavební 15, Brno (CZ)
2015/03 | Galéria na Chodbe VŠVU, Bratislava (SK)

Samostatné výstavy | Solo Exhibition
2015/03 | Cosmopolitanism and Akozmizmus in New York, Cvernovka, Bratislava (SK)

Ocenenia | Prices
2012 | kalendár (NE)ZNÁME OSOBNOSTI | Mimoriadne ocenenie za výber netradičnej témy s výrazným humanistickým a sociálnym podtónom | Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov 
2012 | calendar (NON)CELEBRITIES | Special Award for the selection of non-traditional themes with a strong humanistic and social undertones | Club of the photo-publicist Slovak Syndicate of Journalists