Láskoznačky

Dizajn
/by
Láskoznačky (Fetišistické komodity) Richard Guzman     Stratégie vytvárania silnejšieho puta ku konzumentovi vznikali prakticky od počiatku priemyselnej revolúcie a neskôr od nástupu masovokomunikačných prostriedkov. Tieto médiá boli akýmsi prostredníkom, komunikátorom nahrádzajúcim v minulosti reputáciu jednotlivých osobností stojacich za daným výrobkom. Rozdelené boli do siedmich základných kategórií, a to tlač, nahrávky, film, rádio, televízia, internet, mobilné telefóny. Táto kategorizácia bola na prelome našich storočí doplnená o posledné dve kategórie,  avšak už vtedy bola vyvolaná diskusia o tom ako, a že či sa ešte vôbec dá hovoriť o rozlíšení typov médií. Osobne si myslím, že intenzívny technický rozvoj bude tieto nejasné hranice čoraz viac posúvať. Podľa najnovších odhadov už v nie veľmi vzdialenej budúcnosti by sme totiž mali byť svedkami akejsi integrity nás ľudí do tzv. transhumanoidovspolu s technológiami. Ďalším dôležitým novotvarom, ktorý priamo nadväzuje na názov kapitoly, je slovo Láskoznačka, niekde Lovebrand či Lovemark (v slovenskom jazyku ešte nemá ekvivalent, no ja som ho voľne preložil ako láskoznačku). V podkapitole som zámerne zmenil poradie slov aby vyznelo slovo fetišizmus. Toto slovo vystihuje akýsi vrúcnejší vzťah zákazníka k tovaru. Termín láskoznačka prvý raz použil vo svojej knižnej publikácii Kevin Roberts, riaditeľ reklamnej agentúry Saatchi & Saatchi v roku 2004. Hovorí v nej, že láska zachráni všetky značky.Podľa neho štýl alebo spopularizovaná aktivita sú platné iba na krátky čas, evokujú lásku, no nevytvárajú rešpekt, ale iba poblúznenie. Značky zasa vytvárajú rešpekt, ale nie lásku. Láskoznačky majú oboje – rešpekt aj lásku.   Kevin Roberts, Lovemarks: the Future Beyond Brands. New York : powerHouse Books, 2004.   V knihe sa vytvorila akási provokácia, že všetky značky, ktoré sa nestanú láskoznačkami, sú prakticky mŕtve. Značky sa...