Dematerializácia fotografického média

Umenie
/by
Renesancia digitálnej fotografie Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Katedra Fotografie a nových médií Písomná časť bakalárskej práce Študijný odbor: Výtvarné umenie Študijný program: Fotografia a nové médiá Školiteľ bakalárskej práce: doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. Bratislava, 2018, Richard Guzman Za technickú a morálnu podporu ďakujem Jozefovi Izsovi a Nejcovi Trampužovi. TOTO JE IBA ČAST BAKALÁRSKEJ PRÁCE. NEODELITELNOU ČASŤOU JE PRAKTICKÝ VÝSTUP. ODKAZ NA FOTOGRAFICKÚ DOKUMENTÁCIU JE TU.   O histórii a spomienkach Fotografické médium malo v priebehu svojej evolúcie viacero vývinových cyklov. Posledné desaťročia sa udialo niekoľko výraznejších zlomových momentov, ktoré neskôr ovplyvnili toto médium, ako aj fotografické prístroje. Symptomatické bolo masové rozšírenie vyspelých technológií, ktorá sa stala súčasťou spotrebnej elektroniky do domácností. Digitalizácia prebiehala nielen pri fotografických prístrojoch, ale aj pri hudobných či audiovizuálnych záznamoch. Pri zrode fotografie stáli okrem výtvarníkov i vedci, ktorí do nej prenášali svoje nadobudnuté vedomosti aj z iných oblastí. Postupná separácia a špecializácia na problematiku fotografie, začínala už od štyridsiatych rokov devätnásteho storočia. V tom čase vyvolávala fotografia istú mieru polarizácie medzi výtvarníkmi, niektorí vyhlasovali, že fotografia zabije maľbu, druhí sa pokúsili s týmto novým „prístrojom“ pracovať. Tu tiež prebiehala fascinácia technológiami. Takisto tam prebehla istá fascinácia, akej som bol sám svedkom v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia na strednej škole pri masovom nástupe digitalizácie. Ak by som mohol začať písať o bodoch, ktoré som si vybral za dôležité v histórii fotografie, začal by som asi asi s Carte de visite, ktoré si dal patentovať parížsky fotograf André Adolphe Eugène Disdéri v roku 1854. Svojím patentom dokázal urobiť rotačný fotoaparát, ktorý bol schopný vyrobiť osem rôznych záberov na jeden negatív. Týmto spôsobom nielen zjednodušil celý proces snímania viacerých záberov naraz, ale...