Homo Fraudis

Aj keď sa snažím byť apolitický, niekedy sa tomu nedá vyhnúť. Na začiatku som chcel istým spôsobom reagovať na spoločenskú situáciu v našej spoločnosti. Falošné správy, ktoré demagogizujú, prifarbujú a menia reálny stav vecí ktoré sa stali, môžeme nazvať Hoaxy. Tieto správy sú šírené jednotlivcami, zoskupeniami ako aj zákonodarnou mocou.

Na demonštráciu tejto demagógie som si vzal Hoaxy, ktoré mi prišli do emailovej stránky. Na tieto emaily som začal odpisovať. Píšem si s Lizzy, ktorá je na vojenskej základni v Líbyi a potrebovala by mi poslať peniaze, ktoré našla v boxe v Líbyi. Obchodujem s ľuďmi v oblasti výživových doplnkov, či som sa zapojil do skupiny ľudí, ktorí sú zúfalí zo spamovania treťou stranou.

 

Zvolil som si dva typy vizuality. Jeden vychádza z filozofie z obdobia klasicizmu, typografia a kompozícia sú oprostené od elektronického balastu súčasnej doby. Druhý vizuál má ambície zobrazovať vizualitu súčasnej doby. Výsledok je zobrazenie správ ktoré dokážu nielen svojím obsahom ale aj svojou formou zavádzať, či navodzovať odlišné konotácie.

 

V Tlačenke sa majú predstaviť všetci študenti Typolabu a Ateliéru 305 prostredníctvom svojej obľúbenej veci, ktorú má študent rád alebo s ktorou sa stotožňuje. K týmto veciam, ktoré si študenti vyberú, napíšu krátku anotáciu, ktorá sa použije v Tlačenke namiesto jeho profilu. Obsah textu nemusí súvisieť s jeho aktuálnym zadaním na škole a môže byť hravý alebo neformálny. Vec si môže študent vybrať aj úplne banálnu ako napríklad banán alebo film alebo aj vecnú napríklad font, ktorý používa vo svojej práci alebo aj vec abstraktnú či nereálnu. Rozsah textov je individuálny, v rozsahu niekoľko viet. Každého študenta bude symbolizovať karta, pričom z jednej strany bude študentov text, pričom predmet bude skrytý na zadnej strane karty alebo na inom médiu (stena, kocka, atď.). Výsledkom bude hra, pri ktorej môžeme tipovať, aký predmet sa nachádza za symbolikou textu.

 

Výrok nemenovaného typografa: „Forma vždy zvíťazí nad konceptom“.

Share Project :

  • Categories:
  • Share Project :