Nebo Zem Peklo

Previous Project

γείωση / οπίσθιο φωτισμό / ή

Viera bola od začiatku priesečníkom medzi vnímaním nášho súcna a jeho transcendentálnym vnímaním života od jeho počiatku až po koniec. Stála pri zrode veľkých civilizácií a je zastúpená aj v kultúre prírodných národov. Aboriginci napríklad popisovali termín snenia, ktorý riešil vzťahy medzi duchovnými, prírodnými a morálnymi časťami sveta. Rituály kultúr zasvätenia boli striedané symbolikou na základe ktorej môžeme identifikovať synonymické prvky prepájajúce viery. Tieto symboly definujú nielen existenciu boha či súcno ale aj priestor. Aby sa z chaosu stal homogénny priestor, musí byť posvätený. Je to posvätné miesto ktoré prepojuje tri kozmické úrovne zem, nebo a podsvetie cez nich prechádza akási kozmická osa.

O tieto úvahy sa opierajú dvaja výtvarníci JAN PANČOCHA a RICHARD KUČERA GUZMÁN, ktorí po prvýkrát predstavili kolaboratívnu prácu v prostredí krytu civilnej ochrany.

Previous Project Share Project :

  • Categories:
  • Share Project :
Previous Project
Previous Project