/Posted by: richie
Manipulovať či zasahovať? Fotografické médium slúžilo od svojho vzniku ako prostriedok na verné zachytenie reality. Neskôr však tento spôsob zachytávania skutočnosti začal naberať na neistote. Táto neistota bola podmienená manipuláciami v obraze, ktoré začínali...
/Posted by: richie
Čo keby som sa narodil v inej krajine? Ako by som vyzeral, keby som vyrastal vo vidieckom prostredí, či v uliciach kozmopolitného veľkomesta? Čo ak by som bol ovplyvnený inou náboženskou kultúrou? Aký by som bol, ak by som...
/Posted by: richie
Život znamenajú kódy, alebo častice, ktoré môžeme rozložiť do akéhosi kódy. Tieto kódy môžu byť vo virtuálnom svete rozložené na báze ASCII systému, binárneho kódu či bayerového filtra. Poslednú menovanú aplikáciu posunu som aplikoval...