/Posted by: richie
Fotografické médium malo v priebehu svojej evolúcie viacero vývinových cyklov. Posledné desaťročia sa udialo niekoľko výraznejších zlomových momentov, ktoré neskôr ovplyvnili toto médium, ako aj fotografické prístroje. Symptomatické bolo masové rozšírenie vyspelých technológií, ktorá...
/Posted by: richie
Pamäť. Pri tomto slove sa nám vynoria asociácie spojené s podnetmi, ktoré sme prežili v minulosti a sú uložené tak aby sme k ním vo vhodnú dobu mohli v prípade potreby pristupovať. Dovolím si...
/Posted by: richie
V tejto site-specific inštalácii reagujem na aktuálnu politickú situáciu. Vo všetkých objektoch je však priama reakcia skrytá. V inštalácií sú napríklad objekty, kde si môže účastník „zostavit koaličnú stranu“, objaviť „Darček pre kapitána“ alebo si...
/Posted by: richie
Slováci nežijú iba na území Slovenska, ale aj v zahraničí. Jedna z najvitálnejších slovenských menšín vo svete sa nachádza v bývalej Juhoslávii, na území Vojvodiny v Srbsku. Títo Slováci utekali takmer pred tristo rokmi...
/Posted by: richie
Manipulovať či zasahovať? Fotografické médium slúžilo od svojho vzniku ako prostriedok na verné zachytenie reality. Neskôr však tento spôsob zachytávania skutočnosti začal naberať na neistote. Táto neistota bola podmienená manipuláciami v obraze, ktoré začínali...
/Posted by: richie
V mojom súbore fotografií, ktoré som zachytil počas môjho pobytu v New Yorku v roku 2014, zachytávam koloritný život v tomto veľkomeste. Fascinovalo ma prelínanie jednotlivých minorít v pomerne krátkych úsekoch, kde a v rámci jednej ulice ste...