Rozhodnutie v krajine

V tejto site-specific inštalácii reagujem na aktuálnu politickú situáciu. Vo všetkých objektoch je však priama reakcia skrytá. V inštalácií sú napríklad objekty, kde si môže účastník „zostavit koaličnú stranu“, objaviť „Darček pre kapitána“ alebo si sadnúť do „Kresla pre pána F.“ Účastník si môže niektoré objekty usporiadať podľa svojho uváženia. Takto si sám ovplyvní zmysel odkazu pre túto inštaláciu. Vo svojich inštaláciách som použil prevažne recyklované materiály cez ktoré nadväzuje na svoju prechádzajúcu tvorbu.

 

V jednom z objektov je skrytá táto báseň, ktorá reflektovala situáciu v banskobystrickom kraji, no dá sa aplikovať aj do iných kontextov:

BIELY DEŇ
Jeden biely kráľ,
palác v srdci kraja mal.
Na paláci veľké hlavy,
obrátené v štyri strany.
A ten biely kráľ,
veľké hlavy otáčal.

V tomto kraji bolo miesto
a v tom mieste žil šaško,
veľmi veselý šaško.
Ale, ten kráľ s tým šaškom
Velikánsky kríž mal.

Šaško pomaly – pomaličky,
hrýzol mu nervičky,
veď nemal kde hrať
tak na dvore začal spievať.
Zúril biely kráľ,
do paláca štyri hlavy
z boja poslal.

Share Project :

  • Categories:
  • Share Project :