/Posted by: richie
      Ako stroskotanec na púšti, tak bizarne môže pôsobiť vozeň vystlaný umelou trávou uprostred Tyršovho nábrežia. Je domovom zraniteľnej bytosti, pre ktorú výkyvy vonkajšieho sveta predstavujú nebezpečenstvo. Preto trávi čas v umelom, na mieru upravenom prostredí....
/Posted by: richie
Obdobie, v ktorom človek žije, vytvára a determinuje problémy a možnosti ich riešenia. Prostredie, v ktorom pôsobíme, nástroje, aké používame, nám modifikujú nielen náš finálny produkt. Používané nástroje ovplyvňujú náš spôsob premýšľania nad postupom...
/Posted by: richie
γείωση / οπίσθιο φωτισμό / ή Viera bola od začiatku priesečníkom medzi vnímaním nášho súcna a jeho transcendentálnym vnímaním života, od jeho počiatku až po koniec. Stála pri zrode veľkých civilizácií a je zastúpená aj...
/Posted by: richie
Mimo je priestor, v ktorom je všetko možné. Objavíme sa v holičstve, z ktorého sa nám ozývajú zvuky z lacného porna, možno sa zadívame na hračky, s ktorými sme sa hrali v detstve alebo...
/Posted by: richie
Súčasné trendy vo výtvarnom umení, dizajne sa v cykloch vracajú späť. Podliehajú neustálej obnove. Okrem štýlov majú trendy aj sociálne témy. Jednou z nich je udržateľnosť v dizajne. Celé nastavanie toho, ako by mal dizajnér robiť udržateľný...
/Posted by: richie
Napriek transformácii kultúrnych inštitúcií, ktorá prebehla v deväťdesiatich a nultých rokoch sú niektoré múzeá a galérie nastavením svojej koncepcie v ére minulej. Toto nastavenie sa týka napríklad fixnej pracovnej doby zamestnancov či slabej edukácii v galerijnej pedagogike. Paradigmy sú...
/Posted by: richie
Aj keď sa snažím byť apolitický, niekedy sa tomu nedá vyhnúť. Na začiatku som chcel istým spôsobom reagovať na spoločenskú situáciu v našej spoločnosti. Falošné správy, ktoré demagogizujú, prifarbujú a menia reálny stav vecí ktoré sa...
/Posted by: richie
Fotografické médium malo v priebehu svojej evolúcie viacero vývinových cyklov. Posledné desaťročia sa udialo niekoľko výraznejších zlomových momentov, ktoré neskôr ovplyvnili toto médium, ako aj fotografické prístroje. Symptomatické bolo masové rozšírenie vyspelých technológií, ktorá...
/Posted by: richie
Pamäť. Pri tomto slove sa nám vynoria asociácie spojené s podnetmi, ktoré sme prežili v minulosti a sú uložené tak aby sme k ním vo vhodnú dobu mohli v prípade potreby pristupovať. Dovolím si...
/Posted by: richie
V tejto site-specific inštalácii reagujem na aktuálnu politickú situáciu. Vo všetkých objektoch je však priama reakcia skrytá. V inštalácií sú napríklad objekty, kde si môže účastník „zostavit koaličnú stranu“, objaviť „Darček pre kapitána“ alebo si...
/Posted by: richie
Slováci nežijú iba na území Slovenska, ale aj v zahraničí. Jedna z najvitálnejších slovenských menšín vo svete sa nachádza v bývalej Juhoslávii, na území Vojvodiny v Srbsku. Títo Slováci utekali takmer pred tristo rokmi...
/Posted by: richie
Túto knižku som venoval svojej babke Helenke. Babka sa narodila v roku 1936 v meste Petrograd (dnešný Zrenjanin) ako prvorodená dcéra Ondrejovi a Alžbete Poliakovcom na území vtedajšieho Juhoslovanského kráľovstva, dnes Vojvodina, Srbsko. Ondrej...
/Posted by: richie
Projekt sa venuje životu mojej babičky Helenky. Retrospektívne nazerá na miesta, v ktorých kedysi žila, a prostredníctvom fotografií nazerá na rovnaké miesta z minulosti, ktoré porovnáva s prítomnosťou. Fotografie boli vytvorené v rôznych častiach Bratislavy, ale aj v Srbskej časti...
/Posted by: richie
Manipulovať či zasahovať? Fotografické médium slúžilo od svojho vzniku ako prostriedok na verné zachytenie reality. Neskôr však tento spôsob zachytávania skutočnosti začal naberať na neistote. Táto neistota bola podmienená manipuláciami v obraze, ktoré začínali...
/Posted by: richie
Život znamenajú kódy, alebo častice, ktoré môžeme rozložiť do akéhosi kódy. Tieto kódy môžu byť vo virtuálnom svete rozložené na báze ASCII systému, binárneho kódu či bayerového filtra. Poslednú menovanú aplikáciu posunu som aplikoval...
/Posted by: richie
V mojom súbore fotografií, ktoré som zachytil počas môjho pobytu v New Yorku v roku 2014, zachytávam koloritný život v tomto veľkomeste. Fascinovalo ma prelínanie jednotlivých minorít v pomerne krátkych úsekoch, kde a v rámci jednej ulice ste...