Zabudnutí Slováci

Slováci nežijú iba na území Slovenska, ale aj v zahraničí. Jedna z najvitálnejších slovenských menšín vo svete sa nachádza v bývalej Juhoslávii, na území Vojvodiny v Srbsku. Títo Slováci utekali takmer pred tristo rokmi z Horného do Dolného Uhorska, kam migrovali z náboženských a ekonomických dôvodov. Skoro tri storočia si táto komunita udržala kultúrne povedomie, tradície a jazyk. Veľkým pomocníkom pri zachovaní národnej integrity bola evanjelická cirkev. Dá sa povedať, že všetci Slováci žijúci na tomto území mali evanjelické vierovyznanie. Dokonca aj prvé slovenské školy boli na tomto území cirkevné. Tunajšie záujmy Slovákov zastrešuje dokonca Matica slovenská v Báčskom Petrovci a zastúpenie majú Slováci aj v regionálnom parlamente. Bohužiaľ ťažká politická situácia a nestabilita na tomto území núti tunajších Slovákov k exodu naspäť na Slovensko, ale aj do iných krajín po celom svete. Vo svojej práci som sa zameral na mapovanie kultúry v slovenskej dedinke menom Aradáč, ktorá sa nachádza neďaleko mesta Zrenjanin, odkiaľ pochádza moja babka. Spolu s ňou som navštívil jej rodný kraj, ktorý videla naposledy pred viac ako dvadsiatimi piatimi rokmi. Mal som tu možnosť nazrieť do životov týchto veľmi milých a úžasných ľudí, ktorí nemali problém porozprávať sa a podeliť sa o svoje životné zážitky. Prostredníctvom fotografií zachytávam miesta a tváre ľudí, čo tu žijú, pracujú a tvoria naďalej sa zmenšujúcu komunitu, ktorá možno neprežije tretie storočie svojej existencie.

Share Project :

  • Categories:
  • Share Project :