/Posted by: richie
Slováci nežijú iba na území Slovenska, ale aj v zahraničí. Jedna z najvitálnejších slovenských menšín vo svete sa nachádza v bývalej Juhoslávii, na území Vojvodiny v Srbsku. Títo Slováci utekali takmer pred tristo rokmi...
/Posted by: richie
Túto knižku som venoval svojej babke Helenke. Babka sa narodila v roku 1936 v meste Petrograd (dnešný Zrenjanin) ako prvorodená dcéra Ondrejovi a Alžbete Poliakovcom na území vtedajšieho Juhoslovanského kráľovstva, dnes Vojvodina, Srbsko. Ondrej...
/Posted by: richie
Projekt sa venuje životu mojej babičky Helenky. Retrospektívne nazerá na miesta, v ktorých kedysi žila, a prostredníctvom fotografií nazerá na rovnaké miesta z minulosti, ktoré porovnáva s prítomnosťou. Fotografie boli vytvorené v rôznych častiach Bratislavy, ale aj v Srbskej časti...