/Posted by: richie
Aj keď sa snažím byť apolitický, niekedy sa tomu nedá vyhnúť. Na začiatku som chcel istým spôsobom reagovať na spoločenskú situáciu v našej spoločnosti. Falošné správy, ktoré demagogizujú, prifarbujú a menia reálny stav vecí ktoré sa...
/Posted by: richie
Fotografické médium malo v priebehu svojej evolúcie viacero vývinových cyklov. Posledné desaťročia sa udialo niekoľko výraznejších zlomových momentov, ktoré neskôr ovplyvnili toto médium, ako aj fotografické prístroje. Symptomatické bolo masové rozšírenie vyspelých technológií, ktorá...