Homo Fraudis

Aj keď sa snažím byť apolitický, niekedy sa tomu nedá vyhnúť. Na začiatku som chcel istým spôsobom reagovať na spoločenskú situáciu v našej spoločnosti. Falošné správy, ktoré demagogizujú, prifarbujú a menia reálny stav vecí ktoré sa stali, môžeme nazvať Hoaxy. Tieto správy sú šírené jednotlivcami, zoskupeniami ako aj zákonodarnou mocou.

Na demonštráciu tejto demagógie som si vzal Hoaxy, ktoré mi prišli do emailovej stránky. Na tieto emaily som začal odpisovať. Začal som komunikovať s mojou virtuálnou priateľkou Lizzy, ktorá sa nachádzala na vojenskej základni v Líbyi a potrebovala mi poslať peniaze, ktoré našla v boxe v Líbyi. V ďalšej emailovej komunikácii som simuloval záujem o obchod v oblasti výživových doplnkov, či som sa zapojil do skupiny ľudí, ktorí sú zúfalí zo spamovania treťou stranou.

Zvolil som si dva typy vizuality. Jedena vychádza z filozofie z obdobia klasicizmu, typografia a kompozícia sú oprostené od elektronického balastu súčasnej doby. Čiže nadizajnoval som knihu, ktorá sama o sebe vzbudzuje dôveryhodnosť svojou sadzbou, typom papiera a väzbou.

Druhý vizuál má ambície zobrazovať vizualitu súčasnej doby. Text je náhodne generovaný bez zásahu dizajnéra, pričom jeho obsah je zobrazovaný na displeji elektronického zaradenia (tablet). Výsledok je zobrazenie správ ktoré dokážu nielen svojím obsahom ale aj svojou formou zavádzať, či navodzovať odlišné konotácie.

Homo Fraudis

This is „Homo Fraudis“ by Richard Guzman on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Share Project :

  • Categories:
  • Share Project :