Manipulovať či zasahovať?

Manipulovať či zasahovať? Fotografické médium slúžilo od svojho vzniku ako prostriedok na verné zachytenie reality. Neskôr však tento spôsob zachytávania skutočnosti začal naberať na neistote. Táto neistota bola podmienená manipuláciami v obraze, ktoré začínali inscenovaním vo vojnovej fotografii, retušou negatívov, či koláží pri samotnom vyvolávaní. Fotografia v digitálnom médiu tento proces ešte viac uľahčila, pričom ešte viac umocnila možné pochybnosti o autenticite záznamu skutočnosti. V mojej práci reflektujem na tieto skutočnosti, manipuláciu neinterpretujem na fotografiách, ale v realite, ktorú následne zachytávam. V tomto ohybe reality využívam prostriedky, ktoré sa už nachádzali v danom priestore, no boli zduplikované, premiestnené alebo pridané. (verné osvetlenie, hasiaci prístroj, vzduchotechnika).

Share Project :

  • Categories:
  • Share Project :