Nepoznaný univerzum

Život znamenajú kódy, alebo častice, ktoré môžeme rozložiť do akéhosi kódy. Tieto kódy môžu byť vo virtuálnom svete rozložené na báze ASCII systému, binárneho kódu či bayerového filtra. Poslednú menovanú aplikáciu posunu som aplikoval v reálnom priestore. Takto vidíme svet v detailnom pohľade cez všetky elektronické zariadenia prostredníctvom nových médií. Rozloženie na elementárne častice RGB kódu nám umožňuje zobrazenie akéhosi nového nepoznaného univerzu.

Share Project :

  • Categories:
  • Share Project :