Reemigrant

Túto knižku som venoval svojej babke Helenke. Babka sa narodila v roku 1936 v meste Petrograd (dnešný Zrenjanin) ako prvorodená dcéra Ondrejovi a Alžbete Poliakovcom na území vtedajšieho Juhoslovanského kráľovstva, dnes Vojvodina, Srbsko. Ondrej ovládal okrem slovenčiny maďarčinu, rumunčinu a nemčinu, no napriek tomu hovoril na každého po slovensky. Keď sa politická situácia po druhej svetovej vojne vo Vojvodine výrazne zmenila v neprospech národnostných menšín, Ondrej sa začal usilovať o to aby dostal celú rodinu na Slovensko. Nakoniec sa mu to podarilo až v roku 1949 ešte v rámci presídľovacej akcie Slovákov do rodnej zeme s názvom „Mať volá“. Kniha načrtáva niektoré dôležité míľniky jej života vo Vojvodine až po život na Slovensku. Táto retrospektíva nazerá do minulosti prostredníctvom fotografií ako spomienok na minulosť, v komparácii so fotografiami zo súčasnosti v tých istých miestach.

Share Project :

  • Categories:
  • Share Project :