Udržateľný dizajnér

Súčasné trendy vo výtvarnom umení, dizajne sa v cykloch vracajú späť. Podliehajú neustálej obnove. Okrem štýlov majú trendy aj sociálne témy. Jednou z nich je udržateľnosť v dizajne. Celé nastavanie toho, ako by mal dizajnér robiť udržateľný dizajn je pre mňa veľmi zavádzajúca otázka. Myslím si, že grafický dizajnér produkuje v prevažnej väčšine materiál, ktorý väčšinou skončí v existenčnom ponímaní sveta prinajlepšom v separovanom odpade.

 

Aký je teda výsledok tejto úvahy? Čo je udržateľný dizajn? Aké úlohy bude dnešný dizajnér vykonávať v budúcnosti? Automatizácia, nahrádzanie profesií sa nevyhne ani dizajnérskemu odvetviu. Štvrtá a následne piata priemyselná revolúcia postupne nahradí aj túto profesiu. Mal by sa dizajnér stať tak ako ho niektoré slovníky definujú iba riešiteľom problémov?

 

Objekt inštalácie je tlačiareň do ktorej sa generujú trendy škôl v oblasti grafického dizajnu. Trendy či štýly, ktoré školy prezentujú, sú už v čase ich vydania neaktuálne. Trend sa nám preto automaticky ihneď po vytlačení zničí a pripraví na opätovnú recykláciu. Cyklus sa môže začať odznova.

Share Project :

  • Categories:
  • Share Project :