/Posted by: richie
γείωση / οπίσθιο φωτισμό / ή Viera bola od začiatku priesečníkom medzi vnímaním nášho súcna a jeho transcendentálnym vnímaním života, od jeho počiatku až po koniec. Stála pri zrode veľkých civilizácií a je zastúpená aj...
/Posted by: richie
Mimo je priestor, v ktorom je všetko možné. Objavíme sa v holičstve, z ktorého sa nám ozývajú zvuky z lacného porna, možno sa zadívame na hračky, s ktorými sme sa hrali v detstve alebo...
/Posted by: richie
Súčasné trendy vo výtvarnom umení, dizajne sa v cykloch vracajú späť. Podliehajú neustálej obnove. Okrem štýlov majú trendy aj sociálne témy. Jednou z nich je udržateľnosť v dizajne. Celé nastavanie toho, ako by mal dizajnér robiť udržateľný...
/Posted by: richie
Napriek transformácii kultúrnych inštitúcií, ktorá prebehla v deväťdesiatich a nultých rokoch sú niektoré múzeá a galérie nastavením svojej koncepcie v ére minulej. Toto nastavenie sa týka napríklad fixnej pracovnej doby zamestnancov či slabej edukácii v galerijnej pedagogike. Paradigmy sú...