/Posted by: richie
Súčasné trendy vo výtvarnom umení, dizajne sa v cykloch vracajú späť. Podliehajú neustálej obnove. Okrem štýlov majú trendy aj sociálne témy. Jednou z nich je udržateľnosť v dizajne. Celé nastavanie toho, ako by mal dizajnér robiť udržateľný...
/Posted by: richie
Napriek transformácii kultúrnych inštitúcií, ktorá prebehla v deväťdesiatich a nultých rokoch sú niektoré múzeá a galérie nastavením svojej koncepcie v ére minulej. Toto nastavenie sa týka napríklad fixnej pracovnej doby zamestnancov či slabej edukácii v galerijnej pedagogike. Paradigmy sú...